Start / Information til medlemmerne

Information til medlemmerne

 

Spaniel Klubben har afholdt Generalforsamling

Spaniel Klubben har den 8. april 2017 afholdt sin Generalforsamling, og bestyrelsen vil gerne takke alle de medlemmer, som mødte frem. En tak skal også lyde til alle de udvalgsmedlemmer, som har overladt roret til andre samt til de nyvalgte udvalgsmedlemmer og suppleanter.

De fleste poster blev besat, dog mangler der fortsat en 2. suppleant til udstillingsudvalget, som gerne skal besættes snarest.
(Efterskrift: Suppleantposten er blevet besat)

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen, mens brugshundeudvalget og udstillingsudvalget snarest også konstituerer sig. Hvorledes bestyrelsen har konstitueret sig, hvem, der er blevet valgt som udvalgsmedlemmer og som suppleanter, er slået op på klubbens hjemmeside, hvortil der henvises.


Bestyrelsen har konstitueret 8/4-17.

Formand, webmaster og rep. i brugshundeudvalget
Suzan Schmidt

Næstformand, rep. i FDA og rep. i udstillingsudvalget
Michael Hammerich

Kasserer, hvalpepakker og regionskoordinator
Anne-Marie Bisgaard

Sekretær og rep. i Sundhedsudvalget
Sandra Villumsen

Bestyrelsesmedlem
Rene Malmberg

1. suppleant:
Elisabeth Birkeholm

2. suppleant:
Kristina Hellesøe


Udstillingsudvalget:
Sandra Larsen
Helle Dan
1. suppleant Connie Philipsen


Brugshundeudvalget:
Tove Jensen
Emma Freidal Laursen
Poul Steffensen
Anne Ingevold
1. suppleant: Ole Darman
2. suppleant: Robert Vallentin


Revisorer:
Irene Sjølin
Peter Friis
1. suppleant: Vagn Elmelund
 
 
 
6/12-2016 

Der skal ikke være nogen tvivl: Udstillingerne i Stoholm og på Sjælland bliver til noget. Siden den sidste update fra bestyrelsen, er der nedsat en arbejdsgruppe til at varetage opgaverne omkring udstillingerne under ledelse af bestyrelsen. Arbejdsgrupperne ser frem til nogle hyggelige udstillinger, hvor der i Stoholm bl.a. skal kåres alle 2016 vindere.
 
Vi vil i samme forbindelse gerne sende en stort tak ud til alle de folk, som har meldt sig på banen som hjælpere til de to udstillinger. Uden jer, kunne det ikke lykkes!

Som det har stået på vores hjemmeside i cirka en uge nu, har Rikke Thomsen fra brugshundeudvalget valgt at fokusere på arbejdet som formand i region Østjylland og fratrædet derfor sin post i Brugshundeudvalget. Rikke, tak for din gode arbejdsindsats i udvalget og held og lykke med regionsarbejdet. Rikke Kruse Møller indtræder nu i udvalget.
 
Vi holder fast i at informere klubbens medlemmer på vores hjemmeside, officielle facebookside og klubbladet når vi har budskaber, der skal orienteres om. Derfor skal der heller ikke herske tvivl om, at der altid kan tages kontakt til bestyrelsen, enten pr. mail eller telefon, hvis der skulle være nogle uddybende spørgsmål, input, ris og ros.
 
Mvh. Bestyrelsen

29/12-2016 

Weekenden har været begivenhedsrig for bestyrelsen, og I får hermed en opsummering.

Lone Wandel har valgt at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager.
Connie Samuelsen har ligeledes valgt at trække sig fra bestyrelsen.
Vi takker dem begge for godt samarbejde og for det arbejde, som de har lagt i klubben. På samme tid byder vi 1. suppleant John Frank Ahm velkommen i bestyrelsen.

Yderligere har Udstillingsudvalget den 26. november valgt at trække sig med virkning efter søndagens udstilling. Udvalget har meddelt bestyrelsen, at de vælger at trække sig på baggrund af samarbejdsvanskeligheder med bestyrelsen. Samarbejdet med Udstillingsudvalget har bestyrelsen dog ikke oplevet som problemfyldt, og vi er derfor kede af deres beslutning. Vi takker for mange års arbejde i Udstillingsudvalget, som har resulteret i altid flotte og velorganiserede udstillinger.

Det betyder, at bestyrelsen lige nu består af 4 medlemmer og ingen suppleanter. Det er færre, end vi skal være. Vi har derfor taget kontakt til DKK og bedt dem om retningslinjer for, hvordan vi kommer videre herfra. DKK anbefaler bestyrelsen, at den kører videre med denne konstellation til næste generalforsamling i 2017. Dels er der forholdsvis kort tid til klubbens generalforsamling i foråret, del undgås unødige udgifter til trykning og distribution af stemmesedler.

Samme konklusion bliver givet i forhold til Udstillingsudvalget. Her råder DKK os til at nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe under ledelse af bestyrelsen. Det er hensigten at arbejdsgruppen skal hjælpe bestyrelsen med at gennemføre de næste to udstillinger inden generalforsamlingen.

I den forbindelse håber bestyrelsen på en hjælpende hånd fra vores medlemmer til at arrangere de næste to udstillinger. Vi er allerede i kontakt med flere personer, som venligst har tilbudt deres hjælp. Det drejer sig om udstillingen i Stoholm til januar og udstillingen på Sjælland til marts. Meld meget gerne tilbage til bestyrelsen, hvis I på nogen måde kunne have lyst til at hjælpe, både før, under og efter udstillingerne. Det vil blive taget i mod med hjerteligt tak.
 


Ændring af formanddskab i bestyrelsen (20/10-2016)
 
Hans Peter Brohus har, den 20. oktober valgt at udtræde af bestyrelsen i Spaniel Klubben som følge af en kommende stor arbejdsbyrde, som forventes at tage al hans tid og kræfter. Bestyrelsen anerkender hans udtræden med beklagelse og takker ham for det gode arbejde, han har nået at udføre som bestyrelsesformand.

I forbindelse med Hans Peter Brohus’ udtrædelse af bestyrelsen, indtræder næstformand, Suzan Schmidt som formand for bestyrelsen, og 1. suppleant Lone Wandel tiltræder som bestyrelsesmedlem. Vi ønsker hende velkommen og glæder os til samarbejdet.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde onsdag, den 25. oktober, hvorfor der kan forekomme mindre ændringer i arbejdsopgaverne, men som udgangspunkt fortsætter bestyrelsen arbejdet uændret.
 
 
 
Konstituering af bestyrelsen:

Den samlede bestyrelsen inkl. suppleanter, har den 28. august afholdt bestyrelsesmøde. Det føreste bestyrelsesmøde efter suppleringsvalget.

Det betød, at bestyrelsen nu kunne konstituere sig endeligt. 
Se mere om konstitueringen på bestyrelsens side

Endelig referat fra mødet, vil blive lagt på hjemmesiden snarest. 
 
 

Velkommen til det nye bestyrelsesmedlem og den nye 2. suppleant:

Den 24. juli 2016 har revisor Irene Sjølin og formand for Spanielklubben, Hans Peter Brohus, optalt stemmerne i forbindelse med suppleringsvalg til bestyrelsen.

Til bestyrelsen blev valgt: Sandra Salling Villumsen
Som 2. suppleant blev valgt: John Frank Ahm

Bestyrelsen ønsker begge tillykke med valget og ser frem til et godt samarbejde.

 
Suzan Schmidt | CVR: 35182624 | Vandlinggårdvej 8, 6100 Haderslev  | Tlf.: 29925887