Klubben

Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK) og i overensstemmelse med dennes formål og internationale bestemmelser

  • At fremme avl og anvendelse af spanielracer hørende under DKK's gruppe 8, som ikke har deres egen specialklub samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden
  • At afholde udstillinger, skuer, brugs- og jagtprøver samt nært beslægtede arrangementer at holde medlemmerne orienteret gennem medlemsbladet samt klubbens hjemmeside.