Arkiv tidligere artikler fra SU

Nyhedsbrev fra sundhedsudvalget december 2011. Til Korthaarklubben, Spaniel Klubben, Dansk Hovawart Klub, Dansk Collie Klub og Dansk Polarhunde KlubDKK afholdt i foråret et møde med Kevin Byskov fra Videnscenter for Landbrug, der står for beregning af HD indeks. På mødet gjorde Kevin Byskov opmærksom på at seks racer er kommet væsentligt under det anbefalede minimum på 50 årlige HD fotograferinger. Når antallet af årlige fotograferinger bliver for lavt, giver det ikke mening at fortsætte indeks beregningen og Kevin Byskov anbefalede derfor at indstille beregningen for disse racer. Det drejer sig om følgende seks racer, hvor tallet i parentes angiver det gennemsnitlige antal årlige HD fotograferinger beregnet over de sidste fem år: Korthåret hønsehund (26,4), Engelsk springer spaniel (29,4), Amerikansk cocker spaniel (15), Hovawart (15,4), Korthåret collie (3,4) og Samojedhund (31,6 ).DKK har besluttet at følge indstillingen fra Kevin Byskov og Videnscenter for Landbrug. Pr. 1. august 2013 vil der derfor ikke længere blive beregnet HD indeks for de seks ovennævnte racer. De indeks, der allerede nu findes på hundeweb, vil dog blive stående. Såfremt racerne igen kommer op over de anbefalede 50 HD fotograferinger per år, vil beregningen af HD indeks naturligvis kunne genoptages.  Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at henvende jer til undertegnede.
 
Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
Helle Friis Proschowsky
Specialkonsulent, dyrlæge, phd
Direkte telefon:+45 56 18 81 35Dansk Kennel Klub
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155 • Fax +455618 8191
http://www.dkk.dk • post@dkk.dk
 


Fejl i artiklen ”En klogere vej 2” fra juninummeret af Hunden. (SIDE 28)

Angivelsen af 12 måneder som undersøgelsesinterval for spanielracerne i tabel 1 er beklageligvis ikke korrekt. Der skulle have stået ”Før første parring og efter 5. år” Den fulde ordlyd af øjenkravet for racerne amerikansk cocker, clumber, cocker og engelsk springer spaniel er:

”Begge forældre skal før første parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge. Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. Forældredyr, der anvendes i avl efter de er fyldt 5 år, skal være øjenundersøgt igen inden parring. Er hunden øjenundersøgt indenfor de sidste 12 måneder før 5 års dagen, er dette dog tilstrækkeligt”.

Jeg beklager fejlen

Mvh.
Helle Friis ProschowskyHermed offentliggøres bestyrelsens forhandlingsoplæg vedr. fremtidige avlarestriktioner. Oplægget, bygger på det udkast som det tidligere sundhedsudvalg præsenterede på den seneste ordinære generalforsamling, vil blive drøftet med DKK på et møde den 3. december kl. 13.00
Oplægget tilstræber at tilgodese racernes fremtidige sundhed uden at umuliggøre fornuftig avl på de små racer.
Der vil stadig også være en tilstrækkelig grad af frihed for opdrættere generelt.

Klubben vil være  repræsenteret af Kim Jensen, Formand og Kristina Hellesøe, NæstformandDKKs ekstraordinære repræsentantskabsmøde
Beslutninger fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
På DKK’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 7. januar – det første i 33 år – blev der ført en grundig debat om stambogsføringsregler, kennelmærkebestemmelser og etiske anbefalinger.
Resultatet af bestyrelsens ændringsforslag omkring præmieringskrav og avlsgodkendelsesarrangementer blev vedtaget med mere end 75 % af stemmerne og bestyrelsens øvrige forslag blev vedtaget enstemmigt af DKK’s højeste myndighed, Repræsentantskabet.Præmieringskrav og avlsgodkendelsesarrangementer
Kravet om, at en hund skal være præmieret på en udstilling eller avlsgodkendt på et avlsgodkendelsesarrangement, før den kan anvendes i avl, bortfalder pr. 9. januar 2012. Lempelsen gælder for parringer foretaget fra og med denne dato.
 
Hvis racen frem til 9. januar var omfattet af kravet (Det var gældende for godt 2/3 af racerne), og hvis en parring er foretaget inden den 9. januar med en hund, der ikke opfyldte kravet, så skal der søges dispensation til stambogsføring.
De særlige avlsgodkendelsesregler for de tre, nationale rekonstruktionsracer broholmer, dansk/svensk gårdhund og dansk spids fortsætter uændret.

Avlsrestriktioner
Øvrige avlsrestriktioner (typisk omhandlende fysisk og mental sundhed) er fortsat gældende og skal derfor være opfyldt ved stambogsføring.

DKK og de enkelte specialklubber vil i løbet af året drøfte, hvilke af de gældende restriktioner, der skal ændres. Ikrafttrædelse af ændringer vil derfor komme til at ske forskelligt fra race til race i takt med gennemførelse af forhandlingerne; som skal være afsluttet senest 31. december 2012.

Husk derfor at holde dig orienteret om de krav, der gælder på parringstidspunktet for din race på hundeweb.

Kennelmærkebestemmelser
Kravet om, hvornår man skal erhverve kennelmærke (som var mere end tre kuld på 5 år) blev ændret, så vi ikke længere kommer til at ”tvinge” nogen til at gennemføre den lovpligtige uddannelse for erhvervsmæssigt hundehold, som ikke alligevel ville skulle gennemføre den af hensyn til lovgivningen. Kravet om erhvervelse af kennelmærke går nu ved max. to kuld pr. løbende 12 mdr. Man kan altså blive ved med at opdrætte to kuld indenfor 12 mdr., uden at der kræves kennelmærke.
 
Hvis man ”frivilligt” ønsker at erhverve kennelmærke, selv om man har et mindre opdræt end to kuld på 12 mdr., skal man gennemføre uddannelsen.

Etiske regler
De etiske regler får igen status af anbefalinger.

Tak!
Både til de mange medlemmer, som siden maj måned har indsendt bidrag, kommentarer mm., og til Repræsentantskabet skal lyde en stor, stor tak for en engageret, saglig og grundig debat om et vigtigt og svært emne fra DKK’s bestyrelse.

Følg. Brev bliver fremover udleveret til dommere på Spanielklubbens udstillinger.

Dommeren skal herefter udfylde et skema med de observationer der bliver gjort under bedømmelserne, skemaet skal herefter returneres til DKK

Breed Specific Instructions DKK følgebrev dansk

Breed Specific Instructions DKK dansk
 
Lidt spændende læsning omkring sundhed:

http://www.akcchf.org/